Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

Úvod arrow Aktuality arrow Firma AGC vyhlásila soutěž TECHNOwizz pro technicky nadané studenty

Aktualita

14. června 2021

Firma AGC vyhlásila soutěž TECHNOwizz pro technicky nadané studenty

Technicky nadaní studenti z regionu mají opět velkou šanci získat desetitisíce korun. Společnost AGC Automotive Czech, největší domácí výrobce autoskel, vyhlásila již 5. ročník studentské soutěže TECHNOwizz. Soutěž je určena pro studenty středních a vyšších odborných škol v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji a vybraných okresech Středočeského kraje. Úkolem je navrhnout řešení jednoho ze čtyř témat z provozu AGC Automotive Czech a sesterské AGC Flat Glass Czech. Nad soutěží převzali záštitu děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Petr Lenfeld a děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem Štefan Michna. Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 15. října. Vyplněním formuláře na www.komunitninadace.cz.

Firma AGC vyhlásila soutěž TECHNOwizz pro technicky nadané studenty

Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech: „TECHNOwizz je již pevně spojen s našimi aktivitami vůči regionu a studentům. Chceme technicky nadaným mladým lidem umožnit „osahat“ si skutečný svět výroby autoskel. I proto jsou zadání soutěže od našich techniků přímo z provozu, a i proto mají studenti možnost navštívit naši výrobu v Chudeřicích. To, že je naše cesta správná, potvrzuje i zapojení strojních fakult dvou univerzit na severu Čech.“ 

Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech: „Máme od škol, které se do soutěže se svými studenty zapojují, velmi pozitivní ohlasy. Kvitují, že mohou studenti samotnou účast v soutěži využít například i pro své ročníkové nebo maturitní práce, což je velká výhoda.“ 

Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TUL v Liberci: „Se společností AGC Automotive Czech spolupracujeme dlouhodobě a víme, že technické inovace jsou klíčovým parametrem rozvoje firmy. Pro tyto inovace jsou potřeba šikovní, technicky talentovaní lidé. Je proto přirozené, že my nemůžeme ani nechceme stát mimo podobné aktivity. Proto i letos zaštiťuji TECHNOwizz.“    
 
Soutěž Technowizz je určena pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v denní formě studia studují obory strojní, elektrotechnické, chemické nebo obory materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jim příbuzné obory. U škol nezáleží na zřizovateli, ale sídlo musí mít v Ústeckém, Karlovarském nebo Libereckém kraji či v okresech Kladno, Mělník a Rakovník. 

Studenti si mohou vybrat jedno ze čtyř témat, které rozpracují. Jde například o technický návrh systému vizualizace umístění palety se skly ve skladu nebo o technický návrh na řešení automatizovaného přenosu signálu při označení vady na skle. „Soutěžit přitom mohou jednotlivci nebo dvou až tříčlenné týmy. Ty by měly mít svého garanta, kterým je zpravidla učitel dané školy,“ doplnil Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace, která zpravuje Dárcovský fond AGC Automotive Czech. 

Zajímavá je i finanční odměna pro vítěze. Vítězní jednotlivci nebo členové týmů v rámci jednotlivých témat dostanou každý 10.000 korun. Jejich školy pak na technické vybavení dalších 30.000 korun, garanti pak obdrží po 5.000 korun. Celkem si tak mezi sebou autoři vítězných řešení zadaných témat mohou rozdělit až 260.000 korun. 

AGC Automotive Czech soutěž financuje prostřednictvím svého Dárcovského fondu AGC Automotive Czech, který spravuje prestižní Ústecká komunitní nadace. Ta má na starost organizační záležitosti soutěže. „Jednoduché přihlášky si mohou zájemci stáhnout na webu naší nadace www.komunitninadace.cz a vyplněné poslat na náš email do 15. října. Zadání je nutné zpracovat do 31. ledna 2022 s tím, že plánujeme v záříuskutečnit pro zájemce z řad studentů návštěvu výrobních prostor AGC Automotive Czech v Chudeřicích, kde bude i prostor pro zodpovězení dotazů studentů i pro prohlídku jednotlivých stanovišť výroby,“  uvedla Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace.

Soutěž TECHNOwizz byla v roce 2019 oceněna jako projekt roku podporující komunitu v rámci celorepublikové soutěže TOP Odpovědná velká firma. Dárcovský fond AGC Automotive Czech není jedinou aktivitou firmy na podporu technického vzdělávání. Firma dlouhodobě podporuje také vysokoškolské vzdělávání technického směru. Spolupracuje například s TUL v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem nebo ČVUT v Praze. Například studentům TUL v Liberci firma přispěla na vývoj studentské formule. 

AGC Automotive Czech v Chudeřicích na Teplicku je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC. Ročně vyrobí přes 30 milionů kusů autoskel. Skupina AGC je největším světovým výrobcem plochého skla a dvojkou na trhu automobilových skel v Evropě. V současné době skupina AGC dodává skla pro všechny významné světové značky automobilů, jako Bentley, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda, GM, FORD, Renault, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další. 

Více informací o soutěži na www.komunitninadace.cz

Firma AGC vyhlásila soutěž TECHNOwizz pro technicky nadané studenty